ANLÆGS-, TEKNISK- OG BYGNINGSMÆSSIG TOTALOMBYGNING AF HOVEDPUMPESTATION

PROJEKT INFO:

UDFØRT ÅR:​

2014​

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise​​


ENTREPRISE SUM:

DKK 5,7 mil​l.

BYGHERRE:

Fredericia Spildevand

PROJEKTBESKRIVELSE:

Projektet bestod hovedsagligt af ombygning af en underjordisk hovedpumpestation for spildevand, som netop håndterer 2/3 dele af alt spildevand fra Fredericia by.

Derudover bestod projektet af en etablering af underjordisk interims ompumpning af spildevand i Ø1800 hovedrør, til- og ombygning af underjordisk pumpestation, herunder etablering af nye underjordiske kamre, samt renovering af eksisterende. Et teknisk og driftmæssigt kompleks projekt der er gennemført med meget stor ros fra rådgiver og bygherre. Læs mere nedenfor...

UNDER OVERFLADEN

Nogen gange er det nødvendigt at tage utraditionelle metoder i brug, for at sikre de optimale arbejdsbetingelser, og i Fredericia var løsningen professionel dykkerassistance. EnviDan har i løbet af 2007 og 2008 være projektrådgiver på et større renoveringsprojekt i Fredericia Kommune, hvor byens hovedpumpestation, som pumper 2/3 af tilløbet til Fredericia Centralrenseanlæg, skulle renoveres og bringes op til moderne standarder. DS Semaco A/S (Nu Ommen & Møller A/S) har været Hovedentreprenør på denne komplekse opgave.

"...de har udført denne udfordrende opgaven gnidningsfrit i en ukompliceret samarbejdsform og med særdeles god kommunikation..."

STORE PROBLEMER MED SVOVLBRINTEUDVIKLING

Pumpestationen i Fredericia var oprindeligt etableret som en snekkepumpestation. Men på
grund af en kraftig svovlbrinteudvikling var pumpestationen stærkt korroderet på alle installationer og overflader. Samtidig gav svovlbrinteudviklingen store lugtproblemer i området og det blev besluttet at gennemføre en gennemgribende fornyelse af pumpestationen.

NØDVENDIG DYKKERASSISTANCE

EnviDan har som projektrådgiver været med i hele forløbet og var fx med til at indkalde en
professionel dykker, som kunne dykke ned i spildevandet og sikre, at afspærringen til kloaksystemet var 100 % tæt inden arbejdet gik igang. Herefter er alle korroderede overfalderblevet afrenset og har efterfølgende fået den fornødne genopbygning og overfladebehandling. Til eksempel er alle betonoverflader genopbyggede med op til 5cm sprøjtebeton og efterfølgende epoxybehandling.

I forbindelse med renoveringen blev også selve pumpeprincippet ændret, idet spildevandet nu pumpes med 5 tøropstillede frekvensstyrede centrifugalpumper. Endelig blev pumpestationens overbygning gennemgående renoveret med fx to nye 11m2 store vinduespartier, alu-beklædte

facader, samt total udskiftning af alle installationer.

​​

Hovedkontor​

​Ommen & Møller A/S

Brunde Vest 4, 6230 Rødekro

CVR: 29144206​

Hedensted afdelingen​

Ommen & Møller A/S

Skiltemagervej 1, 8722 Hedensted

CVR: 29144206​​

Aalborg AFDELING​​

Ommen & Møller A/S
Ankerengelundsvej 3, 

9200 Aalborg SV

CVR: 29144206​​

Lille Skensved

Rugbjergvej 10, 

4623 Lille Skensved

E-mail​